Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Plastik kaplamalı kağıttan tek kullanımlık gıda ambalajı üreten Demir Ambalaj olarak politikalarımız aşağıdaki gibidir;

 

Kalite ve Ürün Güvenliği Politikamız: Uygulamakta olduğumuz BRCGS PM (Pacgaking Material) Standardı doğrultusunda;

 

 • Kalite felsefesiyle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak taleplerini karşılayabilecek ürün ve hizmet sunmak,
 • Sektörde lider olabilmek için kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Sorumluluğumuz doğrultusunda, ürün bütünlüğüne, yasal şartlara, etik değerlere, insan haklarına, paydaşlarımıza ve tüm çevremize duyarlı bir şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,
 • Ürün güvenliği ve kalite kültürünün gelişimi için, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini eğitimler ile ön planda tutmak,
 • Ürün kaybı ve ürün israfının önüne geçmek için çaba sarfetmek,
 • Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek sürekli ilerleme kaydetmek,
 • Risk bazlı düşünmeyi ve proaktif olmayı tüm çalışmalarımızda uygulamak,
 • Ürün savunması çalışmalarını sağlamak ve ürün özgünlüğünü korumak için adımlar atmak,
 • Tüm çalışmalarımızda toplam kalite kültürünün oluşması ve hedeflerimiz dahilinde geliştirilebilmesi için sürdürülebilirlik prensibini ilke edinmektir.

 

 

Çevre Politikamız: Uygulamakta olduğumuz çevre yönetim sistemine göre;

 

 • Ürünlerimizin çevresel boyutlarını belirliyor, çevresel etkilerini, türlerini ve zararlarını tespit ederek kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızı çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertaraf etmek,

 

 • İşletme içi ve dışı her türlü temizlik ihtiyacında gıdaya uygun ve gerekli yasal mevzuatlara göre onaylı malzemeler kullanmak,

 

 • Atıklarımızı kaynakta sınıflandırmayı, geri dönüşümü mümkün olanları çevre mevzuatına uygun şekilde lisanslı firmalara bedelsiz teslim etmek,

 

 • Çevre yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştirmek,

 

 • Tedarikçilerimizden başlayıp, müşterilerimize kadar uzanan zincirde birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak, çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunmayı taahhüt etmektir.

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız: Demir Ambalaj tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni önleyici bir yaklaşımla uygulamayı, geliştirmeyi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı hedefler. Başta can güvenliği olmak üzere hedefimiz ‘’Sıfır İş Kazası’’ ve ‘’Sıfır Meslek Hastalığı’’ dır. Bu bağlamda;

 • İş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşılması ve gelecekte de korunması için her seviyede anlaşabilir, izlenebilir ve sürekli geliştirmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamayı,
 • Bölüm yöneticilerinin liderliğinde, belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlemeyi,
 • Uygunluk yükümlülükleri ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Standart gereklilikleri çerçevesinde çalışanlara ve temsilcilerini danışarak katılımlarını sağlamayı taahhüt eder.

FSC-COC ve PEFC Politikamız: Uygulamakta olduğumuz FSC-COC ve PEFC sistemine göre;

 

 • Yasadışı ağaç kesimi, yasadışı ağaç veya orman ürünleri ticaretine,
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında bölgesel kuralların ve insan haklarının ihlaline,
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında çevre koruma değerlerinin tahribatına,
 • Ormanların orman dışı kullanımı veya plantasyonuna,
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında genetiği değiştirilmiş organizmaları piyasaya sürmeye,
 • ILO kurallarının ihlaline doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olmamaktır.